Kurs & Events

Når vi arrangerer kurs, seminarer og events er det med et mål om å møte dine behov. For at vårt tilbud skal oppleves som fleksibelt inviterer vi både til fysiske og nettbaserte kurs.

«Business Lifecycle Concept» er et eksempel på noe av det vi tilbyr for å bistå store og små bedrifter i å lykkes.  En business skal gjennom mange faser i sin utvikling og vi ønsker å bistå med ressurser som følger utviklingen fra start til avvikling. 

En bedrift skal gjennom mange ulike faser hvor det stilles ulike krav.  Til førstegangsgründere og etablerte bedrifter opplever begge at kravene endres fortløpende. Det kan være helt andre krav som stilles når du har drevet i 5 måneder eller i 5 år.  Våre kurs skal forsøke å dekke de behovene som dukker opp i alle de ulike fasene.

Vi opererer som generator for våre samarbeidspartnere og tilbyr et bredt utvalg kurs og konferanser og coaching. Vi vil bidra til at du får du riktig råd og kunnskap til riktig tid.  Dette gjør vi ved å tilby kunnskap tilpasset den fasen du og dine medarbeidere befinner dere i.

T-academy samler kursene, gjør dem kjent og gjennomfører. Møteplassene våre er blant annet CWi og Verket Scene, eller det som passer deg best.