Konsept & Forretningsutvikling

Vi jobber med spesifikke konsepter under betegnelsen «Cared by Tradinno». Gjennom vårt nettverk av ressurspersoner bygger og drifter vi produkt- og tjenestekonsepter for privat næringsliv.

Utvikling av konsept og forretningsmodell kan være en nødvendighet for at nye veier skal åpnes.  For å få til en god konsept- og forretningsutvikling kan det være flere nødvendig hensyn å ta. Det kan være behov for kartlegging av forretningsmodell, verdier, eller gjennomgang av marked og digitale strategier. Ved å identifisere de mange alternativene en bedrift kan bli møtt med og sette i gang riktige tiltak øker sannsynligheten for å lykkes.

Har du en god idè kan Tradinno med sitt nettverk være med på å foredle den. Vi kan tilby rådgivning eller ta hånd om alle prosesser fra etablering til rapportering.
Tradinno jobber under betegnelsen «Cared by Tradinno».  Målet er å bistå små og mellomstore bedrifter i ulike faser.  Det kan være i startfasen, med utgangspunkt i en god idé.  Gründere kan ha stor nytte av råd som er bygget på både mislykkede og vellykkede erfaringer.  Pål T. Næss (2019) understreker at det eksisterer et behov for nye arbeidsplasser, men oppmuntrer samtidig flere til å være med om å ta grep for at flere skal overleve og vokse seg stor nok til å skape betydelige verdier. 

Ved hjelp av innovative og kreative strategier som bunner i lang erfaring hos våre konsulenter kan vi bidra til å videreutvikle både nye og allerede etablerte konsepter. 
Med vårt store nettverk av ressurspersoner innenfor en rekke kompetanseområder bygger og drifter vi produkt- eller tjenestekonsepter for privat næringsliv og offentlig tjeneste.

Vår støtte stopper ikke med rådgivning.  Dersom din idé skiller seg ut, kan det være interessant for oss å involvere oss finansielt ved å bli partnere i det aktuelle selskapet.

Nedenfor ser du to av konseptene vi er involvert i:

C-network

C-network

Tradinno er gründerselskapet bak coworkingkonseptet CWi (Coworking International).
Samtidig som vi bygde opp et lokalt coworkingspace her i Moss utenfor Oslo, brukte vi vår erfaring til å bygge et konsept som vil hjelpe andre til å drive et coworkingspace, kontorfelleskap eller møteromssenter effektivt og lønnsomt. Konseptet har fire deler: IT-medlemsportal (APP`en C-network), Gobalt nettverk av lokasjoner (under utvikling), Stordrftsavtaler for drifter og stordriftsavtaler for lokasjonenes medlemmer.

Prosjekter

Vi er for tiden involvert i følgende prosjekter:

C-network 
Plattformen for effektiv og lønnsom drift av coworking og fleksibel utleie av næringseiendom

Homeboxx
Hjemlevering gjort enkelt

Ö Verket Moss
Et unikt kontorfellesskap

Smart Innovation Norway
Rådgivning for oppstartbedrifter

Forprosjekt – samarbeid i økosystemet for grûnderbedrifter i Østfold

Kilde:
Næss, P.T. (2019). Pål T. Næss: «Gründerne må gå fra krets- til verdensmesterskap».
https://shifter.no/pal-t-naess-grunderne-ma-ga-fra-krets-til-verdensmesterskap/
[hentet fra internett 5.2.2019]