Konflikthåndtering & Klagehåndtering

Det er mange dimensjoner og ulike stadier i en konflikt. I de fleste konfliktene finner de involverte partene en god løsning på egenhånd.  I noen situasjoner kan det være behov for at en mekler, en utenforstående person som kan forsøke å bistå partene i å kartlegge hva som ligger bak konflikten slik at de selv kan finne en god felles løsning på sin egen konflikt.  

Les mer om våre tilbud på KonfliktDesign sin hjemmeside.